, 28 Листопада
booked.net

Державна програма “Питна вода” має бути продовжена – звернення Вінницької обласної ради до Уряду

Проблема забезпечення населення якісною питною водою завжди було актуальним для Вінниччини. Очевидно, що в рамках обласного бюджету та бюджетів територіальних громад вирішити це питання неможливо – потрібна підтримка на рівні держави. Дієвим інструментом була програма “Питна вода”, але її фінансування з Державного бюджету наразі – під питанням. Усвідомлюючи важливість питання, сьогодні, 28 травня, сесія Вінницької ради підтримала звернення фракції “Української Стратегії Гройсмана” до Кабінету Міністрів України з вимогою продовжити фінансування державної програми “Питна вода” до 2026 р. За це проголосували 68 депутатів. Наводимо повний текст звернення.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Прем’єр-міністра
України Д. Шмигаля щодо продовження терміну виконання Державної
програми «Питна вода України» до 2026 року

Відповідно до статті 16 Конституції України забезпечення екологічної
безпеки і підтримання екологічної рівноваги, збереження генофонду
Українського народу є обов’язком держави.

Водночас, зважаючи на глобальні тенденції до зміни клімату, підвищення
інтенсивності антропогенної діяльності людства, одним із критичних питань
для виживання нинішнього та майбутніх поколінь людей є забезпечення права
громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної
якості.

Для вирішення вказаного питання на державному рівні діяв
Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода
України» на 2011-2020 роки» від 03 березня 2005 року № 2455-ІУ (далі –
Програма). Вказаний законодавчий акт формував засади державної політики
щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та
водовідведення, охорони джерел питного водопостачання, доведення якості
питної води до вимог нормативно-правових актів, нормативно-правового
забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення. Згідно з
прогнозними обсягами фінансування зазначеної державної Програми, за 10
років планувалось залучити фінансування з державного бюджету у розмірі
З млрд грн. Через недостатній рівень фінансування заходів зазначеної
Програми не було досягнуто кардинального покращення технічного та
фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання та
централізованого водовідведення, а відповідно і якості послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Програму виконано всього на 13,2%.

Разом з тим, наприкінці 2020 року сплив термін реалізації вказаної
державної Програми, у зв’язку з чим на поточний рік з державного бюджету на
2021 рік не передбачені видатки на реалізацію проектів у сфері питного
водопостачання населення.

Водночас, на території Вінницької області протягом останніх кількох
років спостерігаються систематичні процеси скорочення поверхневих стоків
малих та середніх річок, зниження інфільтраційного живлення ґрунтових
підземних вод та як наслідок, зменшення або, в багатьох випадках, зникнення
запасів води в колодязях, особливо в сільській місцевості.

Окрім того, у рамках підписання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, державою взяті зобов’язання імплементувати
Директиву 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про встановлення
рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики», яка є основним
документом у галузі водної політики ЄС покликаним забезпечити належний
стан водних об’єктів як поверхневих, так і підземних. Таким чином, на
міжнародному рівні Україною задекларовані прагнення до приведення галузі
водопостачання до європейських норм та стандартів.

Враховуючи вищезазначене, а також зважаючи на існуючу гостру
проблематику із забезпеченням населення на території області питною водою,
депутати Вінницької обласної Ради звертаються до Вас з проханням
невідкладно ініціювати продовження терміну виконання Державної програми
«Питна вода України» до 2026 року, доручити виконавчим органам влади
розробити та затвердити стратегічні нормативно-правові документи у сфері
питного водопостачання, передбачити відповідні видатки з державного
бюджету на 2021 рік на фінансування Програми в обсязі не менше 400 млн грн
на співфінансування місцевих проектів з забезпечення населення питною
водою шляхом будівництва або реконструкції мереж централізованого
водопостачання та водовідведення, а також інших заходів.

Останні новини

Новини

27 Листопада
26 Листопада
25 Листопада
24 Листопада